Menu

Samtaler - Veiledning - Terapi

DINtime tilbyr samtaler, veiledning og terapi til ungdom, voksne, par og familier.

Har du/dere behov for noen å snakke med?

Har du/dere lyst til å utforske egne tanker, handlingsmønstre og reaksjoner?

Vil du bli bevisst dine ressurser og muligheter?

Syns du det vanskelig å ta valg?

Ønsker du å endre, utvide eller styrke ditt forhold til familiemedlemmer, venner og/eller andre personer?

Opplever du stor eller liten krise, ensomhet, angst, utbrenthet eller depresjon?

Ta gjerne kontakt for mer informasjon, eller bestill DINtime.