Menu

Relevant erfaring og kompetanse

ANN-KRISTIN HANSEN
Gestaltterapeut/ Klinisk Barnevernspedagog / Nettverkskonsulent

UTDANNING:
2009 – 2013 Norsk Gestaltinstitutt, 4-årig terapeututdanning.
2012 – 2012 NADA-Norge, NADA-øreakupunktør.
2001 – 2003 Diakonhjemmets høyskole, Teori og Metode i Nettverksintervensjon.
1992 – 1995 Høyskolen i Sogn og Fjordane, Barnevernspedagogikk.

RELEVANT ERFARING:
2011 – d.d DINtime - Samtaler/Veiledning og Gestaltterapi
Gestaltterapi, Veiledning og Nettverksarbeid til barn, ungdom, voksne, par, familier og profesjonelle. Underleverandør for Aida AS.

2012 – 2016 Nordic Academy, Karriereveileder.
Undervisning i gruppe med tema i forhold til jobbsøkerprosessen, nettverk, sosialkompetanse, egenomsorg o.l. Enkeltsamtaler, individuell oppfølging, samarbeid med kommunale instanser, bedrifter og næringsliv.

2011 – 2012 Barnas Stasjon Lier/Drammen, Blå Kors, Ansvarlig for lavterskeltilbud.
Frivillig lavterskeltilbud for barn (0-8 år) og deres foreldre med utfordringer i hverdagen. Råd og veiledning, Aktivitetsgrupper. Ferie og fritidsaktiviteter. Nettverksarbeid. Utvikling av tiltak etter behov. Samarbeid med offentlige instanser. Ansvar for oppbygging og markedsføring av avdelingen i Lier/Drammen fra oppstart sammen med en kollega.

2004 - 2011 Asker Kommune, Askerbasen, Nettverkskonsulent.
Frivillig lavterskel tilbud til alle som er bekymret for barn og unge i alderen 0-23 år. Råd og veiledning til foreldre, lære, barnehagepersonell m.m. Samtaler med barn og ungdom. Megling mellom ulike parter. Kartlegging og strategisk jobbing med sosialt nettverk. Gruppeleder i samtalegrupper på skolene og i foreldregrupper. Koordinering av kommunens nettverksteam. Arrangering og ledelse av nettverksmøter for enkeltpersoner, klasser og grupper. Utvikling av nye tiltak etter behov. Deltatt i planlegging og utvikling av Askerbasen fra og med planleggingsstadiet sammen med en kollega i barneverntjenesten.

1995 – 2004 Asker Kommune, Barneverntjenesten, Saksbehandler/Nettverkstiltak
Saksbehandling. Undersøkelser og oppfølging av tiltak i henhold til lov om barneverntjenester. Råd og veiledning. Oppfølging av ulike hjelpetiltak, fosterhjem og institusjonsplasseringer. Akuttarbeid. Skriving av fylkesnemnd saker og representasjon i fylkesnemnda Indirekte og direkte nettverksarbeid, bl.a. arrangering og ledelse av Nettverksmøter. Journal/rapportering.

1994 – 1994 Solgløtt barnehjem, Miljøarbeider.
1991 – 1992 Solstreif Barnehage, Assistent.

ANDRE GODKJENNINGER:

COS-P/ Circle og Security / Trygghetsirkelen sertifisert.
PREP- sertifisert. Kommunikasjon, Problemløsning og Konflikthåndtering for par. Modum Bad.
PDK-sertifisert. Måling av funksjonelle leseferdigheter. VOX.
DISC- sertifisert. Atferdsanalyseverktøy. NAKK-gruppen, Karrieresystemer.
Klinisk Barnevernspedagog, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger (FO).
Barnevernspedagog med spesialkompetanse innenfor arbeid med barn/ungdom og deres foreldre. Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger (FO).
Godkjent veileder. Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger (FO).