Menu

Om Gestaltterapi

* Gestaltterapi søker å bevisstgjøre egne følelser, handlingsmønstre og reaksjoner.

* Vi fokuserer på hvordan du opplever din tilværelse akkurat nå.

* Vi fokuserer på helheten mellom kropp, følelser og tanker.

* Gestaltterapi har et jeg- du perspektiv. Vi gjør det sammen, men bare du kan ta ansvar for ditt liv.

* Når du blir bevisst på hva du tenker og hvordan du handler- får du muligheten til å velge annerledes.

* Vi kan for eksempel jobbe sammen ved hjelp av samtaler, rollespill, tegning og figurering.

* Gestaltterapi er en av dagens mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa.

* Mer informasjon på Norsk Gestaltinstitutt as sine nettsider: https://gestalt.no/om-gestalt/