Menu

Om meg

Jeg er opptatt av å møte alle mennesker med respekt. Dette fordi jeg tror på at alle gjør så godt de kan i de omgivelsene og i den situasjonen de er i. Med dette utgangspunktet har jeg siden 1995 jobbet med ulike mennesker og relasjoner gjennom barneverntjenesten, forebyggende ungdomsarbeid og karriererådgiving.

Privat er jeg samboer, og mor til to gutter og en bonusdatter i tenårene.

Av utdannelse er jeg gestaltterapeut og klinisk barnevernspedagog med videreutdanning i sosialt nettverk. Jeg er også godkjent av Fellesorganisasjonen som faglig veileder for fagarbeidere.

Jeg har taushetsplikt og er underlagt etiske retningslinjer. Videre er jeg opptatt av faglig utvikling og går jevnlig i veiledning.

I samtaler og terapi møter jeg deg i et jeg-du perspektiv. Det betyr at vi jobber sammen. Som terapeut er jeg ikke objektiv og nøytral. Det er likevel bare du som kan ta ansvar for dine valg og din situasjon.